Skip to content

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Heeft u een klacht? Dit kunt u doen:
Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de zorg die u ontvangt. Alle medewerkers doen hun best om u de best mogelijke zorg te bieden. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent of een klacht heeft. Een klacht kan te maken hebben met bijvoorbeeld de behandeling,
de gang van zaken of de bejegening door een zorgverlener.
Wij stellen het op prijs als u ons op de hoogte brengt van uw klacht. Hierdoor stelt u ons in staat onze zorgverlening te blijven verbeteren.
Dit kunt u doen:

Stap 1: Uit uw klacht bij uw huisarts of zorgverlener

De eenvoudigste en vaak ook snelste oplossing is het direct bespreken van uw klacht met uw huisarts of de betreffende zorgverlener. Een gesprek kan verhelderend werken en vaak al tot een oplossing leiden. U kunt uw klacht ook schriftelijk kenbaar maken door het formulier in te vullen via onze website. www.pastorie-huisarts.nl (zie stap 2). Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om samen in gesprek te gaan.

Stap 2: Bespreek uw klacht met een klachtenfunctionaris

Vindt u het lastig om uw klacht met ons te bespreken, of leidt het gesprek niet tot een oplossing, dan kunt u gebruik maken van een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing en kan bemiddelen.
Alles wat u samen bespreekt is vertrouwelijk.
Onze klachten functionaris is mw K. Knapen, zij is tevens onze praktijkmanager. U kunt met haar in contact komen door het invullen van het klachtenformulier.

Klachtenformulier De Pastorie

Stap 3: Vraag om een oordeel door de geschilleninstantie

Heeft de hulp van de klachtenfunctionaris niet geleid tot een oplossing voor uw klacht, dan kunt u uw klacht als geschil indienen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg.
De geschilleninstantie is onafhankelijk en hun oordeel is bindend. Onze klachtenfunctionaris informeert u graag over het voorleggen van onopgeloste klacht aan de geschilleninstantie. Meer informatie over de geschilleninstantie huisartsenzorg leest u op www.skge.nl.

Spoedgevallen

077 - 466 22 85

Toets Optie 1
Overdag van 08.00 - 17.00 uur

0495 - 677 677

Huisartsenpost Weert
's Avonds en in het weekend

Openingstijden

Maandag

08.00 - 12.00 uur
13.30 - 17.00 uur

Dinsdag

08.00 - 12.00 uur

Woensdag

08.00 - 12.00 uur
13.30 - 17.00 uur

Donderdag

08.00 - 12.00 uur

Vrijdag

08.00 - 12.00 uur
13.30 - 17.00 uur

Zaterdag

Gesloten

Herhaalrecept

Bloedprikken

U kunt enkel op afspraak bloed laten prikken in onze praktijk. Neem dus eerst contact op de assistente.

Wij verzoeken u voor het opvragen van uitslagen te bellen tussen 09.00 uur en 12.00 uur op maandag tot en met vrijdag.

Reisvaccinatie

Voor veel ‘verre’ vakantiebestemmingen worden vaccinaties geadviseerd. Wij zoeken graag voor u uit wat voor uw vakantie- bestemming aangeraden wordt volgens de landelijke richtlijnen. Een verstandige voorbereiding begint tenminste 4 tot 6 weken voor aanvang van uw vakantie.

Bij afwezigheid

Bij afwezigheid van de huisarts tijdens kantooruren, zoals nascholing of nachtdienst, wordt de praktijk waargenomen door:

Dr. Habets

077 - 466 14 36

Dr. Elens

077 - 466 36 36

Spreekuur

U kunt telefonisch een afspraak maken met de assistente van maandag- t/m vrijdag- ochtend van 08.00 tot 12.00 uur voor dezelfde dag of een dag later. Ook voor korte vragen, adviezen of uitslagen kunt u de assistente bellen. Soms is er eerst overleg met de huisarts nodig. 

Klachtenregeling

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de zorg die u ontvangt. Alle medewerkers doen hun best om u de best mogelijke zorg te bieden. Wij stellen het op prijs als u ons op de hoogte brengt van uw klacht. Hierdoor stelt u ons in staat onze zorgverlening te blijven verbeteren.

Maak kennis met uw huisarts

Dr. Philip Wout

Mijn naam is Philip Wout is vanaf 1998 als huisarts werkzaam in Noord Brabant en sinds 2002 in Neerkant en Meijel. Een echt dorpsdokter in de Peel.

Verder ben ik als medisch adviseur verbonden aan de Wensambulance Brabant en werk ik als arts-vrijwilliger voor een grote bedevaart organisatie in Maastricht 

Daarnaast ben ik met veel plezier als huisartsenopleider aan de Universiteit van Maastricht verbonden.

Heeft u een vraag of wilt u graag meer informatie?

Neem contact met ons op